logo  6 4

設計事務所とのコラボレーション住宅

IMG_3087-2

a11

3d

2d

 

4b

5c

6b

7b

8b

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Konoma 建築設計室

http://konoma.sakura.ne.jp/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━